Ankara İç Mimarlık

Kamuoyunun Bilgisine

Bu alan adı ve aşağıdaki WIPO kararında adı geçen diğer 5 alan adı ile birlikte D2020-3224 numaralı 29 Mart 2021 tarihli WIPO davası sonucunda "Markaya tecavüz ve kötüye kullanım sebebi ile" davalı taraflardan alınarak hak sahibi olan firmamıza devri kararlaştırılmıştır. Firmamız Ankara İç Mimarlık, Türk Patent Enstitüsü nezdinde 2017/83849 tescil numaralı bir marka olmak ile birlikte 2011 yılından bu yana ticaret ünvanı olarak Ankara İç Mimarlık Mimarlık İnşaat Reklam Ticaret Limited Şirketi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Ankara'da oluşturduğumuz bilinirlikten istifade etmek isteyen teşebbüslere karşı açtığımız uluslararası dava sonucunda 6 adet taklit web sitelerinin tarafımıza devri gerçekleştirilmiştir. Ankara İç Mimarlık olarak, tarafımıza ait olmayan başkaca web siteleri, sosyal medya ve diğer tüm mecralarda markamızın haksız kullanımı tespit edilmesi durumunda yerel ve uluslararası mahkemelerde tüm haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Bu konuda kıymetli müşterilerimizi ve takipçilerimizi bilgilendiririz.

Söz konusu davaya ilişkin karar metni ektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ankara İç Mimarlık

Merkez Ofis: Çukurambar Mh. 1480 Sk. No: 2 Besa Kule / B Blok #23 Çankaya, Ankara
Ahşap Üretim: Önder Mh. / Köyceğiz Sk. #63 Altındağ, Ankara
Tel: +90 (312) 232 5555
Tel: +90 (312) 229 6444
E-posta: [email protected]

Resmi web sitemize devam etmek için Ankara İç Mimarlık linkini takip edebilirsiniz.WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Ankara Iç Mimarlik Mimarlik Inşaat Reklam Ticaret Limited Şirketi v. Domain Admin, FBS Inc., Whoisprotection.biz / Murat Tastan, Nano Medya Reklam Tanıtım ve Web Hizmetleri ve Barış Küpçü, Move Mimarlık Tic. Ltd. Şti.

Dava No. D2020-3224

1. Taraflar

Şikayet Eden, Türkiye’de yerleşik, Didem Okumuş tarafından temsil edilen, Ankara Iç Mimarlik Mimarlik Inşaat Reklam Ticaret Limited Şirketi’dir.

Şikayet Edilenler, Türkiye’de yerleşik, Dilara Damla Öksüz ve Güneş Burma tarafından temsil edilen, Domain Admin, FBS Inc., Whoisprotection.biz / Murat Tastan, Nano Medya Reklam Tanıtım ve Web Hizmetleri ve Barış Küpçü, Move Mimarlık Tic. Ltd. Şti.’dir.

2. Alan Adları ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <ankaraicmimarlikfirmalari.com>, <ankaraicmimarlikfirmalari.net>, <ankaraicmimarlikfirmalari.org>, <ankaraicmimarlikfirmasi.com>, <ankaraicmimarlikfirmasi.net>, <ankaraicmimarlikfirmasi.org>, FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 1 Aralık 2020 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 1 Aralık 2020 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 2 Aralık 2020 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 3 Aralık 2020 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 8 Aralık 2020 tarihinde, Şikayet Eden değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

11, 16 ve 28 Aralık 2020 tarihlerinde Şikayet Edilen Murat Tastan’dan uyuşmazlığın tarafı olmadığının belirtildiği e-posta iletileri teslim alınmıştır. Merkez, 17 Aralık 2020 tarihinde Tescil Eden Kuruluş’tan tescil ettiren bilgilerinin revize edildiğini belirten bir ileti teslim almıştır. Bunun üzerine Merkez, 29 Aralık 2020 tarihinde Tescil Eden Kuruluş’tan edindiği yeni bilgiyi Tescil Eden ile paylaşmış ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. Şikayet Eden 31 Aralık 2020 tarihinde revize edilen tescil ettiren bilgilerine ilişkin düşüncelerini ifade eden bir ileti sunmuştur ve 3 Ocak 2021 tarihinde ikinci değiştirilmiş Şikayet’ini sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayetler’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilenler’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 5 Ocak 2021’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 25 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilenler tarafindan Merkez’e resmi Cevaplar 25 Ocak 2021 tarihinde sunulmuştur. Şikayet Eden 29 Ocak 2021 tarihinde Merkez’e ek dilekçe sunmuştur.

Merkez, 4 Şubat 2021 tarihinde İdari Hakem olarak Emre Kerim Yardımcı’yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, 2009 tarihinde kurulmuş olan iç mimarlık, projelendirme ve inşaat taahhüdü hizmetleri ile mobilya üretimi alanlarında faaliyet gösteren Türk kanunlarına göre kurulmuş bir limtied şirkettir.

Şikayet Eden, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 22 Eylül 2017 başvuru tarihli ve 2017/83849 sayılı ANKARA İÇ MİMARLIK marka tescilinin sahibidir. Adı geçen marka 15 Şubat 2018 tarihinde tescile kavuşmuş olup Türk Kanunlarına göre 22 Eylül 2017’den tarihinden itibaren marka koruması sağlamaktadır.

Şikayet Eden müşterilerine, 1 Nisan 2011 tarihinde tescil ettirdiği <ankaraicmimarlik.com> ve 15 Haziran 2011 tarihinde tescil ettirdiği <ankaraicmimarlik.com.tr> alan adlarına bağlı İnternet siteleri üzerinden ulaşmaktadır.

İhtilaflı alan adları 19 Nisan 2018 tarihinde tescil ettirilmiştir. İhtilaflı alan adı kayıtlarına ilişkin sözleşmenin Türkçe dilinde olduğu anlaşılmaktadır.

Şikayet Edilenler’in, hali hazırda ihtilaflı alan adlarını bağlı İnternet sitesini aktif olarak kullandıkları, söz konusu sitelerin içeriğinde bulunan “Ankara İç Mimarlık” ibareleri bağlantılar üzerinden kendi İnternet sitelerine yönlendirdikleri tespit edilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’ini özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının ANKARA İÇ MİMARLIK markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmekte olup ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden markasını birebir içerdiğini belirtmektedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarına eklenen “firması” ve “firmaları” kelimelerini, jenerik ibareler olduğunu ve bu eklemelerin, ihtilaflı alan adları ile Şikayet Eden’in markası arasındaki benzerliği ortadan kaldırmadığını ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilenler’in, ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre; ihtilaflı alan adları, Şikayet Edilenler tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e ait olan markayla aynı veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu, ihtilaflı alan adlarının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini ve ihtilaflı alan adlarına bağlı İnternet sitelerinde bulunan “Ankara İç Mimarlık” ibareleri üzerindeki linklerden kendi İnternet sitelerine yönlendirdiği ve böylece Şikayet Edilenler’in, Şikayet Eden’in markasının saygınlığından ve ününden yararlanarak ticari çıkar elde etmekte olduğunu iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilenler

Şikayet Edilenler’den Murat Taştan, Cevap dilekçesinde ihtilaflı alan adlarının kendisi üzerine kayıtlı olmadığını iddia etmektedir. Ayrıca Murat Taştan, “Ankara” ibaresini taşıyan birçok marka olduğunu ve “iç mimarlık” kelimesinin ise marka olarak korunamayacağını düşünerek İnternet kullanıcılarının arama motorlarında kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlamak amaçlı alındığını ve Şikayet Eden’in marka haklarından haberdar olmadığını ileri sürmektedir. Diğer taraftan Murat Taştan, ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edilmediğini zira ihtilaflı alan adlarının alındığı tarihte Şikayet Eden markasının tescilli olmadığını ve ihtilaflı alan adlarının bu şekilde kullanılmasının kötü niyetli kullanım olmadığını ileri sürmektedir. Son olarak, Murat Taştan, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adlarının kullanımına uzun süre sessiz kaldığı için hak kaybına uğradığını belirtmiştir.

Şikayet Edilenler’den Barış Küpçü ve Move Mimarlık Limited Şirketi, Cevap dilekçelerinde, Barış Küpçü’nün Move Mimarlık Limited Şirketi’nin ortağı ve müdürü olduğunu, 12 Haziran 2017 tarihinde ANKARA MOVE İÇ MİMARLIK ibareli markasını tescil ettirdiklerini ve markayı babası adına tescil ettirdiklerini ve ticari faaliyeti bu marka altında yürüttüklerini iddia etmiş dolayısıyla ihtilaflı alan adlarının kullanmaları yönünde haklı menfaatleri olduklarını belirtmiştlerdir. Ayrıca “Ankara iç mimarlık” ibaresinin marka olarak korunamayacağını ve ilgili mahkemelerde söz konusu markanın hükümsüzlüğünü isteyeceklerini belirtip ihtilaflı alan adlarının herkes tarafından kullanıma açık olduğu kanaatinde olduklarını belirtmişlerdir. Diğer taraftan Şikayet Edilenler, ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edilmediğini zira ihtilaflı alan adlarının alındığı tarihte Şikayet Eden markasının tescilli olmadığını ve ihtilaflı alan adlarının bu şekilde kullanılmasının kötü niyetli kullanım olmadığını ileri sürmektedirler. Son olarak, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adlarının kullanımına uzun süre sessiz kaldığı için hak kaybına uğradığını belirtmişlerdir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. Usule İlişkin

A. Şikayet Edilen’nin Kimliği

İşbu uyuşmazlıkta Tescil Eden Kuruluş, Merkez’e göderdiği iletilerde ihtilaflı alan adlarının tescil ettireni kapsamında iki isim bildirmiştir: Nano Medya Reklam Tanıtım ve Web Hizmetleri şirketinden Murat Tastan ve Move Mimarlik Tic. Ltd. şirketinden Barış Küpçü. İki Şikayet Edilen tarafından da resmi Cevap sunulmuştur. Her ne kadar Şikayet Edilen Murat Tastan işbu uyuşmazlığın tarafı olmadığını belirtse de, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adlarının kayıtlı olduğu “üyelik hesabının” Murat Tastan adına olduğunu belirtmiştir. Neticede İdari Hakem, Tescil Eden Kuruluş tarafından açıklanan bilgilerin kabul edilmesine ve iki tescil ettiren ismin de Şikayet Edilenler olarak bu kararda yer almasına karar vermiştir.

B. Taraflar Arasındaki Yerel Mahkeme Davası

İdari Hakem, Şikayet Edilenler tarafından sunulan 30 Mart 2021 tarihli ek beyanı ve buna cevaben Şikayet Eden tarafından sunulan 1 Nisan 2021 tarihli ek beyanı teslim almıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, UDRP hızlandırılmış bir uyuşmazlık çözüm mekanizması olması kapsamında tarafların ek beyan sunması desteklenmemektedir. Ancak, İdari Hakem bu beyanların içeriğinin Taraflar arasında süregelen yerel mahkeme davasına ait olduğunu not etmektedir. Yine, İdari Hakem, ilgili dava kapsamının işbu uyuşmazlık içeriği ile birerbir uyuşmadığına ve İdari Hakem’in karar vermesine engel olmadığı kanaat getirmiştir.

6.2. Esasa İlişkin

Şikayet dilekçesinde, Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu;

(ii) ihtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak, Şikayet Edilenler’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adları ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği markanın hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için Şikayet Eden’in tescilli markası olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden’in ANKARA İÇ MİMARLIK markası ilk defa 2017 yılında Türkiye’de tescil edilmiş ve halen de tescilli durumdadır.

Öte yandan, İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının ANKARA İÇ MİMARLIK markasını bir bütün olarak içerdiğini ve dolayısıyla ihtilaflı alan adları ile ANKARA İÇ MİMARLIK markalarının karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunun tartışmasız olduğu görüşündedir. İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarına eklenen “firmalari” ve “firmasi” ibarelerin bu bulguyu değiştirmeyeceği görüşündedir.

İdari Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adlarının “.com”, “.net”, “.org” genel Üst-Düzey Alan Adı (“gTLD”) uzantılarıyla kullanımı, söz konusu alan adlarının ANKARA İÇ MİMARLIK markasıyla karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzerliğini ortadan kaldırmamaktadır.

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’in markasına karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğuna ve Politika’nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilenler, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adları üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet Edilenler’in herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (bona fide) mal ve hizmet sunumu için ihtilaflı alan adları veya ihtilaflı alan adlarına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikayet Edilenler’in (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, ihtilaflı alan adlarıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;
(iii) Şikayet Edilenler’in, ihtilaflı alan adlarını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Kural olarak, ispat yükü Şikayet Eden’dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adları üzerinde Şikayet Edilenler’in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikayet Eden’in, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adları üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu takdirde Şikayet Edilenler, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adları üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir. İdari Hakem, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun, Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Şikayet Edilenler ANKARA MOVE İÇ MİMARLIK ibareli marka tescilinin bulunduğunu ve ihtilaflı alan adları için bu markanın hak teşkil ettiğini iddia etmedir. Şikayet Edilenler, 2017 senesinde tescil edilmiş markalarının esas unsurlarının “Ankara” ve “iç mimarlık” kelimeleri olduğunu iddia etmektedir. Söz konusu marka Şikayet Edilenler’den Barış Küpçü’nün babası olduğu iddia edilen M.Küpçü’ye aittir. Şikayet Edilenler ile işbu marka sahibi M.Küpçü arasında söz konusu markanın kullanımına ilişkin her hangi bir lisans anlaşması sunulmadığı gibi işbu makanın sahipliğine ilişkin herhangi bir açıklma da yapılmamıştır. Bir an için Şikayet Edilenler’den Barış Küpçü ile marka sahibi arasında marka kullanıma dair zımni bir anlaşma olduğu düşünülebilinir. Fakat bu yönde bir anlaşma olması halinde dahi, İdari Hakem, ANKARA MOVE İÇ MİMARLIK markasının esas unsurunun Şikayet Edilenler’in iddia ettiğinin aksine “Ankara” veya “iç mimarlık” kelimelerinin değil, “move” ibaresinin olduğunu görüşündedir ve bu kapsamda işbu marka tescilinin ihtilaflı alan adları lehine bir hak oluşturmadığı kanaatindedir. Bune ek olarak, Şikayet Edilenler tarafından ne amaçla kendi markalarının ayırt edici unsuru olan “move” ibaresini içermeksizin ve neticede kendisine rakip olan Şikayet Eden’in ANKARA İÇ MİMARLIK markasının bulunduğu altı adet alan adını tescil ettirdiği yeterli şekilde açıklanmamıştır.

Bundan dolayı, Şikayet Edilenler’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan hak veya meşru menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politikanın 4(b) maddesi, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) alan adının, şikayet edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi şikayet eden veya şikayet eden’in ticari rakibine, şikayet edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla şikayet edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) şikayet edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) şikayet edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, şikayet eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da şikayet edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Şikayet Eden, Politika’ nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır. Buna göre kötü niyetli tescilden bahsedebilmek için tescilin kötü niyetli olarak yapılması, yani alan adı sahibinin alan adını tescil ettirmek istediği anda kötü niyetli olması ve ayrıca kullanımın da kötü niyet ihtiva etmesi gerekmektedir. Bu noktada, alan adının kötü niyetli olarak kullanılıp kullanılmadığı, tespiti nispeten daha kolay yapılabilecek bir husus iken; alan adı sahibin tescil tarihinde kötü niyetli olarak bu tescili yapıp yapmadığı hususu çoğu zaman tespiti zor bir husustur.

İşbu uyuşmazlık bakımından incelendiğinde, Şikayet Eden tescilli markasının Şikayet Edilenler’e ait ihtilaflı alan adlarını içeren İnternet sitelerinde haksız yere ve marka unsuru olarak kullanıldığını ve söz konusu İnternet sitesinin içerinde link olarak gösterilen ANKARA İÇ MİMARLIK ibaresine tıklandığında Şikayet Edilenler’e ait İnternet sitesine yönlendirildiğini ve bu durumun Politika kurallarında belirtilen 4 koşuldan biri olan ihtilaflı alan adları ile karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi İnternet sitelerine çekmeyi amaçladığını iddia etmektedir.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının kullanım şekli (özellikle ihtilaflı alan adlarının kendi sitelerine yönlendirme eylemlerinin), mevcut UDRP kararları çerçevesinde kötü niyete işaret etmekte olduğu sonucuna varmıştır. Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adlarını tescil ederken kötü niyetli olup olmadığı konusuna gelince, İdari Hakem, Şikayet Edilenler’e ait şirketin ve markalarının ana unsuru “Move İç Mimarlık” iken hangi sebeple “Ankara iç mimarlık” kelimelerini içeren ihtilaflı alan adlarını tescil ettirildiğine dair Şikayet Edilenler tarafından geçerli ve yeterli bir açıklama verilemediği kanaatindedir. Öte yandan, İdari Hakem, Şikayet Edilenler tarafından en başından beri yapılan kullanımın jenerik bir kullanım olmadığı kanısındadır. Örneğin, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adlarını tescil ederken Ankara’daki tüm iç mimarlık firmalarını bir İnternet sitesi altında toplamak amacında olduklarına dair iddia veya delil de sunmamışlardır. Bu kapsamda aynı alanda ve aynı şehirde faaliyet gösteren tarafların birbirlerinden haberdar olmaması mümkün değildir. Şikayet Eden’in “www.ankaraicmimalik.com” ve “www.ankaraicmimalik.com.tr” alan adları 2011 senesinden beri aktif olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla Şikayet Edilenler basit bir araştırma ile Şikayet Eden’in faaliyetlerine ve marka tescillerine ulaşma ihtimalleri mevcuttur. Durum böyle iken, ihtilaflı alan adlarının tescili sırasında Şikayet Edilenler’in kötü niyetli olmadıklarına dair her hangi karşı bir delil sunulmamıştır.

Yukarıdaki değerlendirmeler kapsamında, İdari Hakem’in, Şikayet dilekçesinde ileri sürülen hususların Politika’nın 4. maddesinde öngörülen şartları karşılamış olduğu sonucuna varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, adları <ankaraicmimarlikfirmalari.com>, <ankaraicmimarlikfirmalari.net>, <ankaraicmimarlikfirmalari.org>, <ankaraicmimarlikfirmasi.com>, <ankaraicmimarlikfirmasi.net> ve <ankaraicmimarlikfirmasi.org> ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardımcı
İdari Hakem
Tarih: 29 Mart 2021Tags;
Ankara İç Mimarlık Firmaları